Hírek
Komoly érdeklődés mellett került sor a Budapesti Fidelitas nemzetpolitikai kabinete által indított Zöld Péter Vitaestnek 2014. január 20-án, amelynek első vendége Kövér László, az országgyűlés elnöke volt. A vitaeset célja, hogy a havi rendszerességgel hívjon meg a nemzetpolitikai iránt elkötelezett politikusokat és közéleti szereplőket, akik a Fidelitas tagjai számára gondolatébresztő jelleggel kifejtik a témáról alkotott álláspontjukat és diskurzusra inspirálják az érdeklődő hallgatóságot.

A fórumsorozat névadásának kimondott célja az volt, hogy olyan személy nevét jelenítse meg programjaink során, akit az átlagember nem, vagy alig ismer, holott az életműve többre predesztinálná. Zöld Péter, csíkdelnei plébános (1727-1795) az 1764-es kényszersorozások elleni székely tiltakozások egyik vezetője volt, aki a székelység jogvesztése és a császári megtorlás elől Moldvába menekült csángók lelki támogatójává vált és a csángókról szóló beszámolói a moldvai magyarokról szóló első ismertetőknek számítanak. Zöld Péter magyarságtudata, a jó ügy melletti elszántsága és elveinek szilárdsága a 21. században is példakép kell, hogy legyen minden fiatal számára.

Az első Zöld Péter esten Kövér László a jelenlegi magyarországi nemzetpolitika kialakulásának több évtizedes rögös útját vázolta fel, kiemelve az elmúlt kormányzati ciklusokban meghozott egyes intézkedése mögött álló legfontosabb mozgatórugókat és politikai megfontolásokat. Kövér László kiemelte, hogy a rendszerváltozás éveiben az egységes magyar nemzet gondolata új perspektívába került és mára jogi értelemben is egyértelmű, hogy Magyarország és a magyar nemzet határai nem esnek egybe. Mára a nemzetpolitika a mindennapi közgondolkodás előterében áll, amelyet a külhoni választópolgárokkal kapcsolatos választási eljárások még inkább erősítenek. Mindazonáltal, a demográfiai létszámcsökkenés mérséklése és lehetőségek szerinti megállítása kulcsfontosságú egy közép-, valamint hosszú távon sikeres és eredményes nemzetpolitika kialakítása tekintetében határon innen és túl, amely azonban elképzelhetetlen a fiatal generáció személyes elkötelezettsége és felelősségvállalása nélkül.
A februári Zöld Péter estnek a következő vendége Répás Zsuzsanna a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára lesz.